aboutus
QC Hồ sơ

Chất lượng, Môi trường và Hạn chế các Chất độc hại (RoHS)

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi là một phần thiết yếu trong chiến lược của công ty. Triết lý chất lượng của Xi'an KNT không chỉ là tối ưu hóa các thành phần và sản phẩm, mà còn liên tục cải tiến và tối ưu hóa tất cả các quy trình để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng - từ phát triển sản phẩm, lập kế hoạch, mua, sản xuất, bán hàng, hậu cần và dịch vụ cho đến chính sách môi trường của chúng tôi. Nói chung, mục tiêu là mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới.
Một quá trình cải tiến liên tục và áp dụng nhất quán các hệ thống quản lý chất lượng đã dẫn đến việc KNT của Xi'an đạt được các chứng chỉ sau. Tây An KNT đã được chứng nhận ISO 9001 từ tháng 5 năm 2004.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc